Teamcoaching

‘Het geheel is meer dan de som der delen’.
Als team sta je voor een gezamenlijke taak en een goed samenwerkend team is in staat om vorm te geven aan deze taak. De leden zijn bereid om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en durven elkaar daarop aan te spreken.

Indien de samenwerking op enigerlei wijze wordt belemmerd, ga ik met het team op zoek naar de aard van de belemmering en gezamenlijk werken we toe naar mogelijkheden om de samenwerking te versterken.

De aandacht kan daarbij bv. gericht worden op:
  • Werkprocessen
  • Communicatiestructuur
  • Veiligheid binnen het team met ruimte voor verschil
  • Leiderschap en lidmaatschap

Bij de begeleiding van teams kan ik gebruik maken van verschillende werkvormen als: teambijeenkomsten, intervisie, coaching on the job en individuele gesprekken.
Mijn handelwijze is gebaseerd op respect en belangstelling voor: wie is…, wat is… en wat gaat komen.

Coaching on the job
Afhankelijk van de vraag begeleid ik teambijeenkomsten en/of individuele acties. Dit doe ik door bijeenkomsten bij te wonen en te reflecteren.
De kunst van het samenwerken is te weten wanneer je moet leiden en wanneer jij je moet laten leiden.
(P.Gerrickens)
Site by TrackByte | Copyright © 2018 - 2019 Bewegen op eigen kracht LinkedIn Twitter