Ali Hendrix

Na mijn start binnen de gezondheidszorg als verpleegkundige, heb ik op meerdere gebieden deskundigheid opgebouwd. Enerzijds de begeleiding/advies - en innovatie kant, anderzijds de leidinggevende kant. Vanuit mijn behoefte om 'in beweging te blijven'  heb ik regelmatig van positie gewisseld van staf naar lijn en omgekeerd, met o.a. functies als: docent/begeleider, directeur verpleeghuis, adviseur/projectleider. Een rijke voedingsbodem in mijn werk als begeleider bij persoonlijke - en professionele 'ont-wikkeling'.

De rode draad binnen alle functies is het plezier dat ik heb mogen ervaren om mensen te zien groeien, hun te kunnen stimuleren om op zoek te gaan naar ‘de top van hun kunnen’ en, in teamveband, te laten inzien wat het effect is van krachten bundelen.
Omgekeerd heb ik zelf kunnen groeien in het contact met de anderen.

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om te leven en werken vanuit eigen kracht. Welke waarde het heeft om authentiek in het leven te staan, zowel voor mezelf als voor de ander/organisatie waarvoor ik werk.
Ik geloof in de (verborgen) kracht tot zelfsturing en het is een tweede natuur van me om de ander te stimuleren in beweging te komen en zijn/haar kwaliteiten aan te spreken. Met respect en belangstelling voor de persoon reflecteer ik op wat ik waarneem (zie, hoor, ervaar).
Woorden die bij me passen zijn: betrokken, open vizier, analytisch, duidelijk, doelgericht, pragmatisch en kernachtig.

Ter ondersteuning van mijn persoonlijke- en loopbaanontwikkeling heb ik meerdere studies gevolgd op HBO - en universitair niveau, op het gebied van: opleiding, innovatie/advies, leidinggeven en psychologie.
Bij Phoenix Opleidingen heb ik de driejarige opleiding ‘Professionele Communicatie’ (TA, NLP, Systemisch Werken) afgerond en werd gecertificeerd als NLP Practitioner.
Daarnaast de vervolgopleidingen 'Systemisch Werken' en 'Professionele Begeleiding, meesterschap in coaching en therapie' afgerond en gecertificeerd.
Als reflectie op eigen handelen volg ik regelmatig:
- (bij)scholingen, bijv. 'Verlies in Beeld' bij Het Land van Rouw
- intervisiebijeenkomsten.

Ik ben aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen en houd me aan de daarin opgestelde uitgangspunten en richtlijnen.
Zie voor verdere informatie: Phoenix Opleidingen Ethische Code

Samen met mijn levenspartner Piet Titulaer, woon ik in Horst, Noord-Limburg.

De weg is wijzer dan de weg-wijzer.
Site by TrackByte | Copyright © 2018 - 2019 Bewegen op eigen kracht LinkedIn Twitter