Individuele coaching

Individuele coaching/begeleiding zie ik als ondersteuning bij de zoektocht om op eigen kracht het pad te te lopen, dat jij graag wilt bewandelen. Samen gaan we op zoek naar patronen die jou belemmeren in je persoonlijke ontwikkeling en/of professionele groei.

Mogelijke thema’s, persoonlijk en/of werkgerelateerd:
 • Vind je het moeilijk om grenzen te stellen en/of prioriteiten aan te geven?
 • Heb je moeite met 'loslaten'?
 • heb je gevoelens van (faal)angst, onvrede, vermoeidheid, weerstand?
 • heb je het gevoel dat 'je leven wordt geleid'?
 • heb je burn-out verschijnselen?
 • heb je een verlieservaring en wil je graag ondersteuning?
 • Sta je voor een belangrijke keuze en weet je niet welke kant je op wilt?
 • Ontbreekt de moed en de kracht om nieuwe stappen te zetten?
 • Heb je voortdurend conflicten met je baas?
 • Heb je vragen mbt leiderschap zoals:
  • Welke positie neem ik in als leidinggevende?
  • Hoe ga ik soepel om met stresssituaties?
  • Hoe geef ik mijn team de ruimte en houd ik tevens de leiding?

Werkwijze

In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de vraag/het thema waar je aan wilt werken en wat je daarin wilt bereiken.
Als we op basis van dit gesprek besluiten dat we samen verder gaan, stellen we de  doelen vast en maken afspraken over het aantal bijeenkomsten dat daarvoor nodig is.
Met een evaluatie van het begeleidingsproces komen we tot een afronding of we maken afspraken voor een vervolgtraject.

Indien de individuele coaching plaatsvindt in opdracht, worden te behalen doelen in samenspraak met je leidinggevende vastgesteld. Je mag er op vertrouwen dat de inhoud van de bijeenkomsten vertrouwelijk behandeld wordt.


Het leukste dat je kunt worden is jezelf.
Site by TrackByte | Copyright © 2018 - 2019 Bewegen op eigen kracht LinkedIn Twitter